Služba za upošljavanje Županije Posavske zbog trenutne epidemiološke situacije uvodi izmjene radnog vremena i korištenje usluga i ostvarivanje prava nezaposlenih osoba

U skladu sa naredbom direktora Službe, te preporukama Kriznog stožera Županije Posavske i Federalnog ministarstva zdravstva, ovim putem obavještavaju se korisnici usluga Službe za upošljavanje Županije Posavke o sljedećem:

1. Rad sa strankama počev od 16.3.2020. godine je od 08,00 do 12,00 sati


2. Sva redovna javljanja u mjesecu martu 2020.g. pomjeraju se u naredni mjesec, odnosno neuposlene osobe neće biti brisane sa evidencije neuposlenih osoba u gore navedenom roku, bez obzira na propušteni rok javljanja koji su imali u periodu 16.3.2020.godine do 31.3.2020.godine.


3. Ograničenja pristupa Službi se NE odnosi na:
a) neuposlene osobe koje se prvi put prijavljuju na evidenciju neuposlenih osoba po prestanku radnog odnosa i podnose zahtjev za novčanu naknadu,
b) nezaposlene osobe koje će u gornjem periodu navršiti 65 godina života ukoliko žele podnijeti zahtjev za uplatu doprinosa za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje (dokup staža),
c) poslodavce koji su obavezni Službi u određenom roku dostaviti dokumentaciju vezanu za prijave po Javnim pozivima FZZZ Sarajevo, te ista mogu pristupiti Službi, kao i nadležnim općinskim biroima rada u vremenu od 08,00 do 12,00 sati.


4. Neuposlene osobe koje traže odjavu iz evidencije neuposlenih osoba radi zasnivanja radnog odnosa ili izdavanje uvjerenja o činjenicama iz evidencije neuposlenih dužni su o tome obavijestiti biro rada u mjestu svog prebivališta putem e-maila ili pošte.


5. Maksimalan broj stranaka koje mogu boraviti u zgradi Službe ili općinskog biroa rada je tri.


6. Apeliramo na neuposlene osobe da informacije o utvrđivanju svojih prava isključivo traže putem telefona nadležnih očinskih biroa i Službe, odnosno na e-mail adresama koje se nalaze na službenoj stranici Službe.


7. Obavijest ostaje na snazi do 31.3.2020. godine ili do njenog pismenog opoziva.  

Kontakt telefoni:

Služba za upošljavanje Županije Posavske: 031/712-306 i 031/714-417

Biro Orašje: 031/713-964

Biro Odžak: 031/761-421

Biro Domaljevac - Šamac: 031/791-931

E-mail adrese:

Služba za upošljavanje Županije Posavske: info@szuzp.ba

Biro Orašje: biroorasje@szuzp.ba

Biro Odžak: biroodzak@szuzp.ba

Biro Domaljevac - Šamac: birodomaljevac@szuzp.ba

 

Tuesday, March 17, 2020 8:36:00 AM