Nezaposlena osoba ostvaruje prava za vrijeme nezaposlenosti u službi za zapošljavanje, odnosno birou prema mjestu prebivališta.

Osoba koja se prvi put prijavljuje službi dužna je dati na uvid:

 

  • osobnu iskaznicu,
  • prijavu mjesta prebivališta ili boravišta,
  • dokaz o stepenu stručnog obrazovanja, odnosno stručne osposobljenosti,
  • potpisanu izjavu, kojom potvrđuje da je nezaposlena, u skladu sa članom 3. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba,
  • drugu odgovarajuću dokumentaciju, ukoliko je to potrebno radi ostvarivanja nekog prava.


Nakon registracije, nezaposlena osoba će dobiti kontrolni list javljanja, te biti upoznata s pravima ali i obavezama koje ima nakon prijave na biro.