Program zapošljavanja Roma u 2019. godini

Obavještavamo potencijalne korisnike da će 2.8.2019. godine na web stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje,

u meniju Aktuelni projekti, biti objavljen

Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja Roma u 2019. godini,

kao i odgovarajući obrasci za apliciranje.

 

Preuzmite - JAVNI POZIV

 

Potrebna dokumentacija:

Izjava o učešću

Poslovni plan 2019 - fizička lica

Zahtjev - fizička lica

Zahtjev - pravna lica i obrti

 

 

Thursday, August 1, 2019 11:48:00 AM