Održano predavanje za maturante u Županiji Posavskoj!

Služba za upošljavanje tradicionalno surađuje sa osnovnim i srednjim školama naše Županije, i ove godine posjetili smo "male" i "velike" maturante, kako bi smo ih informirali o stanju na tržištu rada, prava i obaveza prilikom prijave na evidenciju nezaposlenih osoba!

Monday, June 3, 2019 1:34:00 PM