Obavijest poslodavcima za Program sufinanciranja zapošljavanja 2020

Redoslijed aktivnosti nakon podnošenja prijave na Program sufinanciranja zapošljavanja 2020
 
1. Poslodavac je dužan, u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti kantonalne/županijske službe za zapošljavanje o odobrenoj prijavi, dostaviti istoj, radi zaključenja ugovora o sufinanciranju zapošljavanja, sljedeću dokumentaciju:

  • - isprintanu Prijavu na Javni poziv, ovjerenu i potpisanu od ovlaštene osobe,
  • - ugovore o radu s nezaposlenim osobama čije se zapošljavanje sufinansira, a koje je poslodavac zaposlio nakon podnošenja prijave na Program,
  • - isprintan i popunjen Obrazac o sufinansiranim osobama (Obrazac SO), ovjeren i potpisan od ovlaštene osobe, koji je dostupan na web portalu Zavoda,
  • - odluku ili ugovor sa mentorom (samo za mjeru „Tvoja prilika 2020 – podmjera Prvo radno iskustvo“),
  • - Obrazac za traženje poslodavca (Obrazac TP) potpisan od nezaposlene osobe (samo za mjeru „Tražim poslodavca 2020“),
  • - dokaz na osnovu kojeg se iznos sufinansiranja povećava za 10 % sukladno odredbama Programa,
  • - dokaz kojim se potvrđuje status demobiliziranog branioca/branitelja, odnosno demobiliziranog branioca/branitelja dobrovoljca (samo za mjeru „Zapošljavanje demobiliziranih branilaca/branitelja 2020“).

2. Rok za zaključenje ugovora o sufinanciranju zapošljavanja, od strane svih potpisnika, je 30 dana od dana podnošenja prijave na javni poziv.
3. Za poslodavce koji prijem radnika vrše putem Agencije za državnu službu, rok za zaključenje ugovora o sufinanciranju zapošljavanja od strane svih potpisnika je 90 dana od dana podnošenja prijave na javni poziv.
4. Rok za zaključenje ugovora o sufinanciranju zapošljavanja od strane svih potpisnika, u slučaju posredovanja u zapošljavanju, je 60 dana od dana podnošenja prijave na javni poziv.
5. Za one poslodavce koji su imali status „na čekanju“, a u međuvremenu su prešli na status „odobren“, rok za zaključenje ugovora o sufinanciranju zapošljavanja od strane svih potpisnika je 30 dana od dana prijema obavijesti Zavoda o odobrenoj prijavi.
6. Kantonalna/županijska služba za zapošljavanje zadržava pravo da po potrebi traži od poslodavca dostavu dodatne dokumentacije, radi zaključenja ugovora o sufinanciranju zapošljavanja.
7. Poslodavac može zaključiti ugovor o radu i izvršiti prijavu osobe na Poreznu upravu Federacije BiH - obrazac JS 3100 na dan apliciranja na Javni poziv, s tim što će se ugovor o sufinansiranju zapošljavanja zaključiti samo sa poslodavcima koji ispunjavaju uvjete Programa, u okviru raspoloživih sredstava.
8. Poslodavac je suglasan da njegovi podaci, od uticaja na transparentno upravljanje Programom, budu dostupni javnosti.
9. Potpisom i ovjerom prijave poslodavac potvrđuje da je upoznat s Programom sufinanciranja zapošljavanja 2020 te pristaje na uvjete utvrđene istim.

Thursday, February 27, 2020 12:48:00 PM