OBAVIJEST O PROMJENI NAČINA RADA SLUŽBE ZA UPOŠLJAVANJE DO 31.12.2020. GODINE

U skladu sa naredbom direktora Službe, te preporukama Kriznog stožera Županije Posavske i Federalnog ministarstva zdravstva, ovim putem obavještavaju se korisnici usluga Službe za upošljavanje Županije Posavke o sljedećem:

1. Rad sa strankama počev od 10.11.2020. godine je od 08,00 do 12,00sati

2. Sva redovna javljanja pomjeraju se, odnosno neuposlene osobe neće biti brisane sa evidencije neuposlenih osoba u gore navedenom roku, bez obzira na propušteni rok javljanja koji su imali u periodu 10.11.2020.godine do 31.12.2020.godine.

3. Ograničenja pristupa Službi se NE odnosi na:

a) neuposlene osobe koje se prvi put prijavljuju na evidenciju neuposlenih osoba po prestanku radnog odnosa i podnose zahtjev za novčanu naknadu,

b) nezaposlene osobe koje će u gornjem periodu navršiti 65 godina života ukoliko žele podnijeti zahtjev za uplatu doprinosa za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje (dokup staža),

c) poslodavce koji su obavezni Službi u određenom roku dostaviti dokumentaciju vezanu za prijave po Javnim pozivima FZZZ Sarajevo, te ista mogu pristupiti Službi, kao i nadležnim općinskim biroima rada u vremenu od 08,00 do 12,00 sati.

4. Maksimalan broj stranaka koje mogu boraviti u zgradi Službe ili općinskog biroa rada je DVA.

5. Apeliramo na neuposlene osobe da informacije o utvrđivanju svojih prava isključivo traže putem telefona nadležnih očinskih biroa i Službe, odnosno na e-mail adresama koje se nalaze na službenoj stranici Službe.

6. Obavijest ostaje na snazi do 31.12.2020. godine ili do njenog pismenog opoziva.

 

 RAVNATELJ

 Luka Jurić

Tuesday, November 10, 2020 2:02:00 PM