Obavijest aplikantima za Program sufinanciranja samozapošljavanja Start up 2020

Redoslijed aktivnosti nakon podnošenja prijave na Program sufinanciranja samozapošljavanja Start up 2020
 
1. Osoba/aplikant je dužna u roku od 60 dana od dana objave javnog poziva registrirati djelatnost/društvo kod nadležnih institucija, te u tom roku, a nakon registracije kod nadležnih institucija, izvršiti registraciju, u svojstvu djelatnosti/društva, na web portalu Zavoda: www.fzzz.ba.
2. U roku od 15 dana od dana izvršene registracije djelatnosti društva kod nadležnih institucija, osoba/aplikant je dužna kantonalnoj/županijskoj službi za zapošljavanje, radi zaključenja Ugovora o sufinanciranju samozapošljavanja, dostaviti sljedeću dokumentaciju:
  • - isprintan i svojeručno potpisan i pečatom ovjeren Obrazac prijave,
  • - ovjerenu kopiju rješenja o registraciji djelatnosti/društva čiji datum je nakon datuma podnošenja prijave na Javni poziv,
  • - kopiju Uvjerenja o poreznoj registraciji (ID broj),
  • - ovjerene kopije ugovora o radu za osobe koje eventualno zapošljava ili s kojima pokreće djelatnost,
  • - dokaz na osnovu kojeg se iznos sufinanciranja povećava za 10 % sukladno odredbama Programa,
  • - dokaz kojim se potvrđuje status demobiliziranog branioca/branitelja, odnosno demobiliziranog branioca/branitelja dobrovoljca (samo za mjeru „Poduzetništvo za demobilizirane branioce/branitelje 2020“).
3. Rok za zaključenje ugovora o sufinanciranju samozapošljavanja, od strane svih potpisnika, je 30 dana od dana izvršene registracije djelatnosti na portalu Zavodu.
4. Kantonalna/županijska služba za zapošljavanje zadržava pravo da po potrebi traži od osobe/aplikanta dostavu dodatne dokumentacije, radi zaključenja ugovora o sufinanciranju samozapošljavanja.
5. Poslodavac može zaključiti ugovor o radu i izvršiti prijavu osobe na Poreznu upravu Federacije BiH - obrazac JS 3100 na dan apliciranja na Javni poziv, s tim što će se ugovor o sufinansiranju samozapošljavanja zaključiti samo sa poslodavcima koji ispunjavaju uvjete Programa.
6. Poslodavac je suglasan da njegovi podaci, od uticaja na transparentno upravljanje Programom, budu dostupni javnosti.
7. Potpisom i ovjerom prijave poslodavac potvrđuje da je upoznat s Programom sufinanciranja samozapošljavanja Start up 2020 te pristaje na uvjete utvrđene istim.
 
 
Thursday, February 27, 2020 12:49:00 PM