Kampanja: Žene su iste kao muškarci – samo manje vrijedne

Projekat zapošljavanja mladih (YEP), uz podršku Vlade Švicarske, je tokom 2018. godine kroz YEP Inkubator poslovnih ideja podržao osnivanje preko 120 biznisa u Bosni i Hercegovini od čega je 48% žena preduzetnica. Tokom realizacije ove aktivnosti uočen je niz prepreka i stereotipa sa kojima se preduzetnice u BiH susreću što u velikoj mjeri otežava njihovo ravnopravno učešće na tržištu rada.

U saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH pokrenuta je kampanja „Žene su iste kao muškarci -  samo manje vrijedne“, čime se skreće pažnja na problem rodnih stereotipa kroz koje se uloga žena svodi na tradicionalnu ulogu, a kao jedan od najočiglednijih rezultata je evidentan problem nedovoljnog učešća žena na tržištu rada.  

Lica kampanje su 6 žena, 6 uspješnih preduzetnica, profesorica, menadžerica: 

  1. Olivera Torbić, dizajnerka i preduzetnica iz Prijedora vlasnica modnog brenda Burzika Unique.
  2. Maja Zirojević Bužo, finansijska menadžerica GOPA mbH iz Sarajeva
  3. Šaha Ćasurović, preduzetnica, poslastičarka i vlasnica biznisa „Šaha Torte“ iz Živinica
  4. Naida Bajrić, pravnica, preduzetnica i vlasnica Administrativno-pravnog ureda „Bajrić“ iz Lukavca
  5. Kovačević dr. Jasna, profesorica na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu
  6. Amila Rikert, logopedica, vlasnica Privatne predškolske ustanove "Vrtić Čarolija" iz Lukavca

Kampanja se realizuje od 03.07. do 03.08.2019.godine, i lansirana je u sklopu Transnacionalnog događaja projekta Women in Business koji, u Bosni i Hercegovini realizira Ekonomski fakultet u Sarajevu.

 

Monday, July 8, 2019 11:56:00 AM