Javni poziv OBRTI NUDE MOGUĆNOST

Agencija za rad i zapošljavanje BiH u saradnji sa entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, te Savezna agencija za rad SR Njemačke (Bundesagentur für Arbeit - BA) u saradnji sa Udruženjem njemačkih obrta (Zentralverband des Deutschen Handwerks - ZDH), raspisuju javni poziv u okviru projekta „Obrti nude budućnost“.

 

Projekat će trajati tri godine i njime je predviđeno povećanje kompetencija na tržištu rada za ukupno 120 kandidata kroz regrutaciju, dokvalifikaciju i integraciju kvalifikovanih radnika u njemačka obrtna zanimanja za vrijeme trajanja projekta. Ovaj projekt je izvanredna prilika za naše radnike da steknu savremena znanja i vještine u skladu sa njemačkim obrazovnim i stručnim standardima, a važno je naglasiti da se kandidati nakon sticanja potrebnih znanja i vještina vraćaju u Bosnu i Hercegovinu kako bi ista mogli prenijeti na domaće tržište rada.

 

Projekt je otvoren za slijedeća zanimanja i kvalifikacije:

1.      Elektroničar/Elektroničarka

2.      Metalostrugar/Metalostrugarka

3.      Instalater/Instalaterka za sanitarije, grijanje i klimatizaciju

(Detaljnu listu zanimanja i potrebnih kvalifikacija možete vidjeti ovdje)

 

Zbog pandemije virusa Covid-19 sve aktivnosti u ovoj godini će biti provedene putem online sistema. Nakon okončanja procesa prijavljivanja prve grupe kandidata (rok za prijavu je 04.12.2020. godine), u periodu 07.-18.12.2020. godine će biti organizovani online intervjui sa odabranim kandidatima. Predviđeno je da učenje njemačkog jezika počne u martu 2021. godine u Sarajevu, u Goethe Institutu. Planirano je da učenje jezika traje 6 mjeseci tokom kojih će kandidati primati iznos od 780,00 KM za troškove smještaja i ishrane, a imat će i zdravstveno osiguranje.

 

U drugoj fazi projekta će se znanja i vještine kvalifikovanih radnika uporediti sa njemačkim obrazovnim sistemom i kompetencijama njemačkih radnika i to tokom njihovog boravka u Njemačkoj radi dokvalifikacije u njemačkim obrtnim preduzećima i daljnjeg učenja njemačkog jezika. Svi troškovi boravka naših radnika u Njemačkoj će također biti pokriveni.

 

Javni poziv je otvoren do 4.12.2020. godine, a više detalja dostupno je na linku ispod:

www.fzzz.ba

 

Thursday, November 26, 2020 1:39:00 PM