Federalni zavod za zapošljavanje najavio nove javne pozive

SARAJEVO, 18. februara (FENA) - Federalni zavod za zapošljavanje (FZZZ) je predstavio dva programa zapošaljavanja za 2020. godinu. Riječ o Progamu sufinansiranja zapošljavnja 2020 te o Programu sufinasiranja samozapošljavanja Start Up.

Javni poziv za učešća aplikanata u oba programa bit će objavljani 28. februara na web portalu FZZZ, a osam dana ranije bit će dostupni tekstovi programa kako bi se potencijalni korisnici mogli informisati. Za mjere aktivne politike za zapošljavanje u 2020. godini osigurano 66 miliona KM, a planirano je da ovim sredstvima, koje je u potpunosti osigurao FZZZ, bude obuhvaćeno oko 15.000 nezaposlenih osoba.

- Riječ je primarnim programima koje mi već godinama finansiramo. Ukupna vrijednost Programa sufinansiranja zapošljavnja 2020 je nešto veća od 51 milion KM, a planirano je da bude obuhvaćeno 13.000 osoba. Ciljne skupine su mladi, žene, osobe dobi do 35 godina sa radnim stažom, zatim osobe preko 40 godina, dugotrajno nezaposlene osobe niže kvalifikacije i bez kvalifikacije, te demobilizarini branioci - kazao je rukovodilac sektora za aktivnu politiku zapošljavanja FZZZ Haris Huskić.

Ciljna grupa Programa sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2020 su osobe prijavljene na evidenciji nezaposlenih dan prije objave javnog poziva, bez obzira na stepen obrazovanja i starosnu dob, a koji će se nakon prijave na javni poziv registrovati i održati djelatnost u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

- Za realizaciju ovog Programa predviđena su sredstva u iznosu od 14 miliona KM, a planirano je da bude obuhvaćeno 2.000 osoba s evidencije nezaposlenih u FBiH - dodao je.

Javni poziv će se istovremeno objaviti u svim kantonima, a bit će otvoren tri radna dana od 8 do 16 sati, a aplikacije će se moći podnosti putem linka na web portalu FZZZ.

U osvrtu za programe zapošljavanja i samozapošljavanja u 2019. godini, realizirane u saradnji s kantonalnim službama za zapošljavanje, predstavnici FZZZ-a su kazali da su zadovoljni, te da je u prošloj godini obuhvaćeno više od 13.000 osoba, ali da je proces potpisivanja ugovora još uvijek u toku te da će broj osoba biti veći.

Posebno je istaknuto da se svi poslodavci prije objave javnih poziva prethodno moraju registrovati na web portalu Zavoda (www.fzzz.ba).

Wednesday, February 19, 2020 12:22:00 PM