BADŽO COM d.o.o. Orašje

Ogals za prijem radnika

Potrebni radnici na sljedećim pozicijama:

- Radnik  za rad u skladištu građevinskog materijala ........................... 2 djelatnika

Kriteriji: SSS, kominikativnost, posjedovanje vozačke dozvole.

Svi zainteresirani se mogu javiti osobno u prostorijama firme, ili na telefon 031/717-204, 031/717-225 u vremenskom periodu od 08-16h.

Monday, May 24, 2021 1:47:00 PM