Program sufinanciranja zapošljavanja 2018

Federalni zavod za zapošljavanje će 10.9.2018. godine u 8 sati

objaviti prvi Javni poziv za učešće u

Programu sufinansiranja zapošljavanja 2018.

 

Prvo radno iskustvo 2018

 

Link za prijavu

Javni poziv

Oglasi poslodavaca koji traže posredovanje

Prilika za sve 2018

Link za prijavu

Javni poziv

Zapošljavanje žena 2018

Link za prijavu

Javni poziv

 

Periodično zapošljavanje 2018

Link za prijavu

Javni poziv

Doprinos 500 - 2018

Link za prijavu

Javni poziv

Javni radovi 2018

Link za prijavu

Javni poziv

 

 

Tuesday, September 11, 2018 2:37:00 PM